طراحی سایت
Enter Title
 تخصص  پزشک  برنامه کاری         ساعت کار کلینیک              (همه پزشکان)        
        ملاحظات                      
 قلب و عروق
دکتر امید آمالی
 شنبه تا پنجشنبه صبح ها
 صبح ها ساعت 13-9:30
 
 اطفال  دکتر فاطمه یوسفی
 شنبه تا پنجشنبه صبح ها
 عصرها  ساعت 19-16
اعصاب و روان
 دکتر ایلا داریوش فر
 شنبه تا چهارشنبه صبح و عصر-پنجشنبه صبح ها
   
 زنان و زایمان
 دکتر آتنا عابدینی
 شنبه تا پنجشنبه صبح ها
   
 داخلی  دکتر مریم کریمیان
 شنبه تا چهارشنبه صبح و عصر-پنجشنبه صبح ها
   
 داخلی  دکتر افشین مراد نژاد
 شنبه تا چهارشنبه صبح و عصر-پنجشنبه  صبح ها
 
 رادیولوژیست  دکتر سیاوش تیمور نژاد
 شنبه تا پنجشنبه صبح ها
   
 جراح عمومی
 دکتر مجید سلامتی
 شنبه تا چهارشنبه صبح و عصر-پنجشنبه صبح ها
   
         
جستجو