طراحی سایت
اخبار بیمارستان
تاریخ انتشار: دوشنبه 22 خرداد 1396
برگزاری کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و مدیریت خطر حوادث و بلایا

  برگزاری کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و مدیریت خطر حوادث و بلایا

امتیاز: Article Rating

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و مدیریت خطر حوادث و بلایا 

با حضور اعضای کمیته بیمارستان و مدیریت بیمارستان در تاریخ 96/3/22 برگزار گردید.

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و مدیریت خطر حوادث و بلایا
  • برگزاری کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و مدیریت خطر حوادث و بلایا
ثبت امتیاز
جستجو