طراحی سایت
اخبار بیمارستان
تاریخ انتشار: یکشنبه 18 تیر 1396
جلسه تودیع و معارفه مترون جدید بیمارستان ولیعصر(عج)دره شهر

  جلسه تودیع و معارفه مترون جدید بیمارستان ولیعصر(عج)دره شهر

امتیاز: Article Rating

جلسه تودیع و معارفه مترون جدید بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) دره شهر با حضور ریاست محترم و مدیریت محترم و پرسنل محترم بیمارستان برگزار شد.و آقای امین عسگری بع عنوان مترون جدید معارفه گردید.و  آقای صادق دانش مایه مترو پیشین تودیع گردید.

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه تودیع و معارفه مترون جدید بیمارستان ولیعصر(عج)دره شهر
  • جلسه تودیع و معارفه مترون جدید بیمارستان ولیعصر(عج)دره شهر
  • جلسه تودیع و معارفه مترون جدید بیمارستان ولیعصر(عج)دره شهر
  • جلسه تودیع و معارفه مترون جدید بیمارستان ولیعصر(عج)دره شهر
  • جلسه تودیع و معارفه مترون جدید بیمارستان ولیعصر(عج)دره شهر
  • جلسه تودیع و معارفه مترون جدید بیمارستان ولیعصر(عج)دره شهر
ثبت امتیاز
جستجو