X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 08 آبان 1396
احداث پد بالگرد آورژانش هوایی بیمارستان

  احداث پد بالگرد آورژانش هوایی بیمارستان

امتیاز: Article Rating
 پد مخصوص بالگرد اورژانس با اعتبار پنجاه میلیون ریال باهمکاری شهردای و شورای شهر دره شهر در کمتر از 15روز در تاریخ 28 مهرماه 96 احداث شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • احداث پد بالگرد آورژانش هوایی بیمارستان
  • احداث پد بالگرد آورژانش هوایی بیمارستان
  • احداث پد بالگرد آورژانش هوایی بیمارستان
ثبت امتیاز