طراحی سایت
اخبار بیمارستان
01

برگزاری کارگاه اموزشی اعتباربخشی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) دره شهر

برگزاری کارگاه اموزشی اعتباربخشی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) دره شهر

-در این گارگاه آموزشی ابتدا آقای اردشیر احمدی سرپرست محترم بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) دره شهر بر اهمیت موضوع اعتبار بخشی در سطح وزارت  وبه طبع آن در مراکز درمانی استان والزام رعایت استاندارد های اعتبار بخشی در تمامی سطوح خدمتی تاکید وهمدلی وهمکاری کلیه پرسنل در رسیدن به این هدف را بیان نمودند،در ادامه آقای فرشاد پالیزبان مسئول واحد اعتبار بخشی بیمارستان با ارائه ساختار کلی اعتبار بخشی ملی بیمارستان ها شامل محور های اصلی وزیر محور های مربوطه وجزییات آنها برای پرسنل در جهت رسیدن به  اهداف سازمانی وارتقاء خدمات درمانی توضحیاتی را بیان نمودند...

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (69)
کد خبر: 16437
  • برگزاری کارگاه اموزشی اعتباربخشی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) دره شهر
  • برگزاری کارگاه اموزشی اعتباربخشی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) دره شهر
  • برگزاری کارگاه اموزشی اعتباربخشی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) دره شهر
  • برگزاری کارگاه اموزشی اعتباربخشی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) دره شهر
جستجو