X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 10 شهریور 1398
بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)دره شهر

  بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)دره شهر

امتیاز: Article Rating

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام همراه با معاون درمان ،معاون بهداشتی ،مدیر بازرسی و مدیر روابط عمومی از وضعیت خدمات دهی در بیمارستان ولیعصر(عج)دره شهر بازدید نمود.

دکتر کریمیان از بخش های مختلف بیمارستان شامل بخش های بستری زنان و اطفال ،مردان،دیالیز و نیز مراقبت های ویژه ،اتاق عمل و... بازدید نمود.وی همچنین در این بازدید با  پزشکان و پرسنل بخش های مختلف درمان و اداری بیمارستان دیدار و گفتگو نمود.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)دره شهر
  • بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)دره شهر
  • بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)دره شهر
  • بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)دره شهر
  • بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)دره شهر
  • بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)دره شهر
  • بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)دره شهر
ثبت امتیاز