Enter Title حداقل


 

 بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) دره شهر با 96 تخت مصوب و 48 تخت فعال و بخشهای اورزانس-جراحی عمومی- جراحی زنان و
 
اطفال- داخلی ccu- p.ccu – زایشگاه – اتاق عمل – دیالیز و بخشهای پارا کلینیک، آزمایشگاه – رادیولوژی-سونوگرافی- داروخانه
 
شبانه روزی – تست ورزش- شنوایی سنجی- آندوسکوپی- کلینیک تخصصی شامل داخلی – قلب و عروق- اطفال – جراحی – ماما
 
روانشناس به عنوان یک بیمارستان جنرال در حوزه جنوبی استان ایلام با هدف افزایش و رضایتمندی مراجعین، اعتماد سازی از
 
طریق ارتقاء کیفیت و ایمنی بیمار به ارائه خدمت می پردازد

 

 

جستجو