X

بیمارستان

 

از قوانین بیمارستان ولیعصر(عج)
 
و طرح تحول نظام سلامت
 
چه می دانید؟!
 
توجه:رعایت قوانین و مقررات بیمارستان و عرف ارتباطات اجتماعی الزامی بوده و همراه بیمار موظف است در طول مدت بستری بیمار با پرسنل بیمارستان ( انتظامات و بخشهای درمانی و ..) همکاری نماید.  
توجه
* حضور همراه بر بالین بیمارمنوط به اجازه پزشک معالج و مسئول بخش و دریافت کارت همراه است و در صورت نیاز به وجود همراه تنها یک نفر مجاز به حضور در اتاق بیمار با رعایت سایر ظوابط می باشد
ساعت ملاقات در 6 ماهه دوم سال16-17 عصر و در 6 ماهه اول سال 17-18 می باشد و درساعات غیر ، تردد فقط با کارت همراه امکان پذیر است. 
قبل و بعد از هرگونه تماس با بیمار و سطوح بیمارستانی حتما دستان خود را با آب و صابون بشویید.
.
به همراهان اطفال زیر12 سال 3 وعده صبحانه، ناهار و شام تعلق می گیرد.
ü      از همراه آوردن اطفال زیر 12 سال بدلیل ضرورت رعایت سلامتی ایشانخودداری نمایید
استفاده از تلفن همراه در بخشهای مراقبت ویژه ممنوع می باشد( با توجه به بروز اختلال در دستگاه های الکترونیکی همانند مانیتور قلبی و ... )
*     خروج بیماران از بیمارستان بعد از دریافت برگ خروج و تحویل به مسئول شیفت بخش امکان پذیر است . 
اگر از خدمات ارائه شده شکایتی یا انتقادی دارید انتقاد خود در فرم های نظرسنجی که در هنکام ترخیص یه شما تحویل داده می شود ثبت نموده و یا به واحد رسیدگی به شکایات بیمارستان مستقر در درمانگاه تحصصی مراجعه نمایید.
جهت بهبود در خدمات رسانی و نظارت بر کار پرسنل بیمارستان فرم های رضایت ستجی، مازاد بر پرداخت صندوق(زیرمیزی) بایستی قبل ار ترخیص توسط بیمار یا همراه ایشان تکمیل و به منشی بخش تحویل داده شود.
 
 
  
 
در زمان ویزیت پزشک متخصص (30/9 -30/7)صبح بخش را ترک نمایید. 
جلوی ایستگاه پرستاری تجمع نفرمایید.
*    در کار درمان دخالت نکنید و از دستکاری سرم و وسایل پزشکی خودداری فرمایید.
 
Ø     خلاصه ای از تسهیلات طرح تحول نظام سلامت :
Ø    رایگان شدن زایمان طبیعی
Ø پرداخت تنها 10 درصد(3 دزصد در صورت ارجاع از پزشک خانواده) از کل صورتحساب توسط بیمار
Ø     ارائه کیف بهداشتی به بیمار
Ø     ارتقا خدمات ويزيت درمانگاه هاي تخصصي ( دولتي شدن نرخ ها)
 
 

در صورت پرداخت هر گونه وجه نقد خار ج از صندوق و طرح شکایت و انتقاد در
 
خصوص خدمات مرتبط با طرح تحول نظام سلامت با شماره تلفن 1690 تماس
 
بگیرید.