طراحی سایت
Enter Title
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان تخصص
1  دکتر مریم کریمیان متخصص داخلی
2 آتنا عابدینی متخصص زنان و زایمان
3 مهدی شکری
متخصص اطفال
4 سیاوش تیموری نژاد رادیولوژیست
قبادحیدری زاد بیهوشی
6 امید آمالی
متخصص قلب و عروق
7 مهدی سلیمانی
پاتولوژی
8 مجید سلامتی متخصص جراحی عمومی
ناصر انصاری فر  متخصص اطفال 
10 امیر ادیبی 
متخصص اعصاب و روان 
11  فاطمه یوسفی متخصص اطفال
12 

 13

14 
15

 

جستجو