طراحی سایت
Enter Title
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان تخصص
1  دکتر مریم کریمیان متخصص داخلی
2 آتنا عابدینی متخصص زنان و زایمان
3 فاطمه یوسفی متخصص اطفال
4 سیاوش تیموری نژاد رادیولوژیست

قبادحیدری زاد بیهوشی
6 امید آمالی
متخصص قلب و عروق
7 مهدی سلیمانی
پاتولوژی
8 مجید سلامتی متخصص جراحی عمومی
آیلا داریوش فر متخصص اعصاب و روان 
10

11 

12 

 13

14 

15

 

جستجو